Από τα πρώτα βήματα η ξένη γλώσσα γίνεται παιχνίδι
Ο δρόμος προς την επιτυχία ξεκινάει από τα Εκπαιδευτήρια Τάφα
Τα παιδιά εκπαιδεύονται από τους καλύτερους

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ξένες Γλώσσες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επίπεδο 4 (Proficiency C2)

Μαθησιακός στόχος είναι η απόκτηση του πτυχίου C2 Proficiencyπου πιστοποιεί την άριστη γνώση Αγγλικών. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ειδικά για ενήλικες που είχαν πιστοποιηθεί στο παρελθόν σε επίπεδο B2 Lower και δεν συνέχισαν τις σπουδές τους. Η προετοιμασία είναι εντατική, διαρκεί 8 μήνες και βασίζεται στη χρήση ειδικών βιβλίων που περιέχουν tests για την κατάλληλη προετοιμασία των σπουδαστών.

Επίπεδο 1

Μαθησιακός στόχος είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων της ξένης γλώσσας, βασικά στοιχεία γραμματικής, λεξιλογίου και επικοινωνίας σε απλές καταστάσεις της καθημερινότητας.

Επίπεδο 2

Μαθησιακός στόχος είναι η κατάκτηση της ευχέρειας στον προφορικό και γραπτό λόγο, ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου, η εμπέδωση της γραμματικής και μια πρώτη εμβάθυνση στη γραπτή και προφορική έκφραση της γλώσσας.

Επίπεδο 3 (False Beginners)

Μαθησιακός στόχος είναι η απόκτηση του πρώτου πτυχίου Β1 ή Β2, ανάλογα με την πρόοδο του σπουδαστή στα πρώτα δύο επίπεδα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε σπουδαστές που είτε παρακολούθησαν τα δύο προηγούμενα επίπεδα είτε εντάσσονται απευθείας στο επίπεδο 3 ως false beginners, δηλαδή σε όσους είχαν φτάσει στο παρελθόν στο επίπεδο Lower B2, αλλά είτε δεν συμμετείχαν στις αντίστοιχες εξετάσεις είτε συμμετείχαν ανεπιτυχώς.

E Senior (PreLower)

Έχοντας ολοκληρώσει τον παραπάνω κύκλο σπουδών, μπορούν να πάρουν μέρος με επιτυχία στις πρώτες επίσημες εξετάσεις πιστοποίησης, σύμφωνα με το ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς: B1, μέτρια γνώση Αγγλικών.

Επίπεδο B2 (Lower)

Μαθησιακός στόχος είναι η εκπλήρωση των προϋποθέσεων, έτσι ώστε οι μαθητές να προετοιμαστούν κατάλληλα για τις επερχόμενες εξετάσεις. Σε αυτό το σημείο πρέπει να καλυφθούν και να βελτιωθούν τυχόν ελλείψεις και κενά προηγούμενων τάξεων, να τελειοποιηθούν οι ικανότητες των μαθητών στον προφορικό και γραπτό λόγο, με αποτέλεσμα η εδραίωση των γνώσεών τους να τους οδηγήσει με αυτοπεποίθηση στη συμμετοχή στις εξετάσεις. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται εκπαιδευτικό υλικό με μεθοδολογία και βιβλιογραφία κατάλληλη και προσανατολισμένη στην ύλη των εξετάσεων του φορέα που θα συμμετέχουν.

Επίπεδα C1 Advanced και C2 Proficiency

Η επιτυχία στις εξετάσεις του Advanced C1 και του Proficiency C2 είναι ιδιαίτερα σημαντική στην εποχή μας. Η αξιοποίηση του αντίστοιχου πτυχίου στον επαγγελματικό τομέα, είναι πολλές φορές βασικό προαπαιτούμενο στην υποβολή ενός βιογραφικού σημειώματος.

Το πτυχίο C1 Advanced αποδεικνύει πανευρωπαϊκά την πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας, ενώ το πτυχίο C2 Proficiency αποδεικνύει την επάρκεια της ξένης γλώσσας σε άριστο επίπεδο, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις ξένες γλώσσες.

Η τελειοποίηση λοιπόν μιας ξένης γλώσσας δεν είναι εύκολη υπόθεση. Χρειάζεται εξειδικευμένους καθηγητές με εμπειρία στα παραπάνω προχωρημένα επίπεδα που χρησιμοποιούν τη γλώσσα ως μητρική. Καθοριστική είναι η τακτική παρακολούθηση της προφορικής και γραπτής προόδου των σπουδαστών για να εντοπιστούν οι δεξιότητες που χρειάζονται τυχόν βελτίωση, μέσα από συχνά testsπροσομοίωσης που διεξάγονται σε πραγματικό εξεταστικό χρόνο και ακολουθούν την ύλη του πανεπιστημίου στο οποίο ο μαθητής πρόκειται να εξεταστεί, έτσι ώστε να είναι εξοικειωμένος με τη δομή και τον τρόπο της εξέτασης.

Για την απόκτηση του πτυχίου Proficiency C2 απαιτούνται τουλάχιστον 1,5 έως 2 έτη παρακολούθησης και πάντα σύμφωνα με την πρόοδο του σπουδαστή.

A Senior

Η A Senior είναι το πρώτο σκαλοπάτι σε ένα 4ετή κύκλο σπουδών, με την ολοκλήρωση του οποίου οι μαθητές μπορεί να χρησιμοποιήσουν τα Αγγλικά στην καθημερινή τους ζωή. Οι μαθητές διδάσκονται το μεγαλύτερο όγκο της ύλης: γραμματική, συντακτικό, λεξιλόγιο, δόμηση παραγράφων, εξοικείωση με τον προφορικό λόγο, τους βασικούς ιδιωματισμούς της γλώσσας σε βαθμό που να μπορούν να κατανοήσουν και να συνεννοηθούν σε ένα ξενόγλωσσο περιβάλλον. Επιπλέον, έρχονται σε επαφή με τον πολιτισμό, τα έθιμα και την κουλτούρα, γνωρίζοντας τις συνήθειες του λαού, του οποίου τη γλώσσα μαθαίνουν.

location2Εκπαιδευτήρια Τάφα
Αλεξανδρείας 22
14342, Ν. Φιλαδέλφεια
Τ: 210 2512200
F: 210 2518003
info@tafa.gr

Newsletter

Όνομα:
Email: