Επίπεδα C1 Advanced και C2 Proficiency

Η επιτυχία στις εξετάσεις του Advanced C1 και του Proficiency C2 είναι ιδιαίτερα σημαντική στην εποχή μας. Η αξιοποίηση του αντίστοιχου πτυχίου στον επαγγελματικό τομέα, είναι πολλές φορές βασικό προαπαιτούμενο στην υποβολή ενός βιογραφικού σημειώματος.

Το πτυχίο C1 Advanced αποδεικνύει πανευρωπαϊκά την πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας, ενώ το πτυχίο C2 Proficiency αποδεικνύει την επάρκεια της ξένης γλώσσας σε άριστο επίπεδο, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις ξένες γλώσσες.

Η τελειοποίηση λοιπόν μιας ξένης γλώσσας δεν είναι εύκολη υπόθεση. Χρειάζεται εξειδικευμένους καθηγητές με εμπειρία στα παραπάνω προχωρημένα επίπεδα που χρησιμοποιούν τη γλώσσα ως μητρική. Καθοριστική είναι η τακτική παρακολούθηση της προφορικής και γραπτής προόδου των σπουδαστών για να εντοπιστούν οι δεξιότητες που χρειάζονται τυχόν βελτίωση, μέσα από συχνά testsπροσομοίωσης που διεξάγονται σε πραγματικό εξεταστικό χρόνο και ακολουθούν την ύλη του πανεπιστημίου στο οποίο ο μαθητής πρόκειται να εξεταστεί, έτσι ώστε να είναι εξοικειωμένος με τη δομή και τον τρόπο της εξέτασης.

Για την απόκτηση του πτυχίου Proficiency C2 απαιτούνται τουλάχιστον 1,5 έως 2 έτη παρακολούθησης και πάντα σύμφωνα με την πρόοδο του σπουδαστή.

english

left tab2 fr1

left tab2 de1

Junior AB 1

ABCD 1

B1B2 1

C1C2 1

Adults low 1

Adults pro 3

location2Εκπαιδευτήρια Τάφα
Αλεξανδρείας 22
14342, Ν. Φιλαδέλφεια
Τ: 210 2512200
F: 210 2518003
info@tafa.gr

Newsletter

Όνομα:
Email: