Επίπεδο 1

Μαθησιακός στόχος είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων της ξένης γλώσσας, βασικά στοιχεία γραμματικής, λεξιλογίου και επικοινωνίας σε απλές καταστάσεις της καθημερινότητας.

Επίπεδο 2

Μαθησιακός στόχος είναι η κατάκτηση της ευχέρειας στον προφορικό και γραπτό λόγο, ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου, η εμπέδωση της γραμματικής και μια πρώτη εμβάθυνση στη γραπτή και προφορική έκφραση της γλώσσας.

Επίπεδο 3 (False Beginners)

Μαθησιακός στόχος είναι η απόκτηση του πρώτου πτυχίου Β1 ή Β2, ανάλογα με την πρόοδο του σπουδαστή στα πρώτα δύο επίπεδα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε σπουδαστές που είτε παρακολούθησαν τα δύο προηγούμενα επίπεδα είτε εντάσσονται απευθείας στο επίπεδο 3 ως false beginners, δηλαδή σε όσους είχαν φτάσει στο παρελθόν στο επίπεδο Lower B2, αλλά είτε δεν συμμετείχαν στις αντίστοιχες εξετάσεις είτε συμμετείχαν ανεπιτυχώς.

english

left tab2 fr1

left tab2 de1

Junior AB 1

ABCD 1

B1B2 1

C1C2 1

Adults low 1

Adults pro 3

location2Εκπαιδευτήρια Τάφα
Αλεξανδρείας 22
14342, Ν. Φιλαδέλφεια
Τ: 210 2512200
F: 210 2518003
info@tafa.gr

Newsletter

Όνομα:
Email: